Wymiary

500 x 500 x 300 mm (W x H x D)

Opis działania

Zanieczyszczone powietrze wyciągane jest za pomocą dyszy Venturiego która umieszczona jest w taki sposób, aby brudne powietrze było zasysane.
Pył, kurzu i inne zanieczyszczenia są zatrzymywane na wysokiej jakości Filtrze PaintStop wykonanym z włókna szklanego, a oczyszczone powietrze wydmuchiwane jest przez wylot znajdujący się na górze stanowiska lakierniczego.

Urządzenie działa na sprężone powietrze (min. Ciśnieniem 6 bar). Prędkość powietrza można regulować za pomocą małego zaworu. 

Urządzenie nie wymaga podłączenia do energii elektrycznej dzięki czemu może pracować w strefie zagrożenia wybuchem.

Stanowisko Lakiernicze ATEX  (przeciwwybuchowe) wykonane jest z wysokiej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,0 mm.

Wydajność: 350 m³/h

Waga: 8 kg