Dlaczego modernizujemy kabinę lakierniczą?

  • Po wielu latach służby, wiele kabin lakierniczych nie funkcjonuje w sposób optymalny, wiele z nich często stwarza problemy techniczne.
  • Starsze kabiny lakiernicze nie spełniają dzisiejszych standardów, dotyczących regulacji i emisji.
  • Szukamy kabiny natryskowej, które działa szybciej, bezpieczniej i bardziej wydajne.

Modernizacja przez firmę Autokabina

    Autokabina oferuje modernizację istniejących kabin lakierniczych:

  • Heat recovery system
  • faster drying time
  • more efficient airflow
  • CO2 reduction

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących modernizacji twojej kabiny lakierniczej, prosimy o kontakt.